מיחזור אשראי עסקי

יוני 19, 2017by liron0

לקביעת פגישת ייעוץ

שם מלא

טלפון

-1280x812.jpg

מיחזור אשראי לעסקים

מיחזור אשראי הוא תהליך המאפשר להתאים מחדש הלוואה קיימת, בין אם בבנק שבו נלקחה ההלוואה ובין אם בבנקים אחרים המציעים מסלול החזר הלוואות שמבחינת הלקוח הוא נוח יותר ממסלול ההלוואה הקיים. גם כאשר תנאי מסלול ההלוואה החדשים נראים מקלים, הבחירה במיחזור אשראי מתבצעת לאחר השוואה ובדיקה של מסלולי ההלוואה השונים. רצוי לבדוק את כל הנתונים שמציעה המסגרת החדשה – להביא בחשבון את נתוני הריבית החדשים, את תנאי החזרת ההלוואה, את גובה ההחזר החודש ואת העמלות שגובה הבנק.

מדוע לבחור במיחזור אשראי לעסק?

ישנם שני גורמים עיקריים המניעים עסקים לבחירה במיחזור אשראי. האחד הוא שינוי בתנאי ההלוואה של הבנק: במקרים מסוימים זו יכולה להיות הגדרה מחדש של תנאי הבטחונות להלוואה, ובמקרים אחרים מסלולי הלוואה חדשים עם ריבית נמוכה יותר אותם מציע הבנק. הסיבה השנייה לבחירה בשינוי מסלול האשראי היא הצורך של הלווה באפשרות פריסה נוחה יותר של החזר ההלוואה. גורם נוסף לבחירה במיחזור הלוואה הוא דווקא האפשרות של העסק להחזיר את ההלוואה במסלול מקוצר. במקרים אלה יש לבדוק אם החזר ההלוואה במסלול זה אינו כרוך בעמלת פירעון מוקדם.

היכן לבצע מיחזור אשראי?

לרשות בעלי עסקים עומדות מספר אפשרויות לבחירה בהמשך מסלול הלוואה משופר – אפשר להמשיך בהחזר הלוואה באותו בנק אך במסגרת אשראי שונה, או לבחור להמשיך בבנק אחר. מסלול הון חוזר קיים גם עבור מי שבחרו בהלוואות בערבות המדינה.

האם מיחזור אשראי כדאי בכל המקרים?

מיחזור אשראי (הון חוזר) מאפשר לשפר את תנאי הריבית של ההלוואה או לפרוס את ההחזר לאורך תקופה נוחה יותר. זהו תהליך שמטרתו לשפר את תנאי ההחזר של הלוואות, הוא המתאים מחד גיסא לעסקים בצמיחה, ומאידך – לעסקים שעליהם לצמצם בעלויות העסק. בחירה במיחזור אשראי אינה שונה, בסופו של דבר, מבחירה בהגשת בקשה להלוואה: כפי ששוקלים מראש את כל היתרונות והסיכונים בנטילת הלוואה, כך יש לשקול את מכלול התנאים שמאפשר המעבר למסלול האשראי החדש. מכיוון שכל מסלול הלוואה עשוי לכלול תנאים שונים (עמלות, פקדונות, קנסות, גובה ריבית, הצמדה ועוד), על עסקים הבוחרים במסלול מיחזור אשראי לוודא מראש שהוא אכן מעניק יתרון כלכלי על ידי שיפור התנאים להחזר ההלוואה בהתאם לצורכי העסק.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *